20.10.2013

Е-СПИСАНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Уважаеми читатели,

 

Екипът на Проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", подтикнат от големия интерес сред научната общност и всички юристи, реши да обособи настоящата част на сайта на Проекта като самостоятелно електронно списание под заглавие "Юридическо образование".

 

То ще Ви запознава с резултатите от нашата работа и си поставя за цел публикуването на научни материали в областта. Надеждата ни е наличието на настоящата платформа да катализира усилията на научната ни общност в изучаването на различните модели на юридическото образование и посочването на пътищата за неговото подобряване у нас.

В подраздела "Юридическото образование в България" ще откриете анализи, посветени на юридическото образование в нашата страна, които са създадени специално за участие в рамките на проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България". На следващо място, в подраздела, озаглавен "Юридическото образование в чужбина", ще бъдат помествани доклади и статии, предоставени ни за участие в дейностите по Проекта и посветени на чуждестранния опит в областта.

 

Останалите разработки ще намерите извън настоящото списание - в раздела "Библиотека". Тази част на сайта е поле за вече публикувани, по-стари разработки по темата за юридическото образование в българската правна литература: материали, помествани в правната периодика, както и резултатите от научните конференции по темата, провеждани у нас от началото на 90-те години насам.

Екипът на Проекта очаква предложения за попълване на сбирката от материали, както и авторски материали за публикуване в електронното списание, които следва да бъдат съобразени с Изискванията за публикуване на материали.СУ "Св. Климент Охридски"\ Е-СПИСАНИЕ
За приемствеността между средното училище и висшето юридическо образование Доц. д-р Костадин Паев

Изборът на професия не е лека задача за младия човек. В много случаи младите хора правят не съвсем точен ...


Някои етични проблеми при прилагането на закона за развитието на академичния състав в Република България Доц. д-р Ивайло Стайков

Законът за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) е обнародван в брой 38 от ...


Висшето образование в началото на XXI. век Проф. Даниел Вълчев

Представяме Ви презентацията на проф. Д. Вълчев "Висшето образование в началото на XXI. век. Теми за ...


Развитието на юридическото образование в периода на прехода гл. ас. д-р Иван Кьосев

В края на 1989г. в Република България стартира т. нар. преход към демократична и правова държава. Започна ...


гл. ас. Савина Михайлова-Големинова

Презентацията "Стратегия "Европа 2020" и юридическото образование в България" на гл.ас. Савина ...


Конференция „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” ас. Симеон Гройсман

На 30 октомври 2013 г. при голям интерес от страна на академичната и професионалната общност се проведе ...


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
ВИЖТЕ ОЩЕ...