20.10.2014

Интернет-ресурси за електронно дистанционно образование

Резултатите от научноизследователския проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” посочиха като едно от ключовите изисквания за модернизирането на българското юридическо образование внедряването на висококачествени курсове за електронно и дистанционно обучение. Tяхната разработка представлява предизвикателство както в материален, така и в чисто методологически план. Считаме за полезен в тази насока примера на водещите доставчици в сферата на т. нар. "Massive open online education". Предлаганите от тях включително и юридически курсове на обучение могат да представляват интерес, както за студентите и преподавателите по съответната материя у нас, така и за утрешните разрабочници на електронни и дистанционни курсове по юридическите дисциплини.


Списък с образователни платформи от типа MOOCs - Massive Open Online Courses.

Обновяващ се списък с юридически курсове от различни MOOCs-платформи.


Coursera е може би най-популярният сайт за онлайн-образование. Проектът предлага над 800 безплатни онлайн курса, създавани от академични преподаватели и по настоящем се използва от над 10 милиона регистрирани потребители. Системата разполага с широк набор от социални приставки за обсъждане на разглежданите въпроси и обмен на мнения между обучаваните. Линк към юридическите курсове на Coursera.


Academic Earth - сайт, предлагащ достъп до видео-лекции от редица реномирани университети като Харвардския университет, Принстънския университет, Калифорнийския университет в Бъркли, Масачузетския технологически университет, Стенфордския и Йелския университети по широк кръг от предмети, включително и право - вж. Юридическия раздел.


Универсариум - сравнително нова руска система за масово онлайн образование, даваща достъп до курсове на преподаватели от реномирани руски университети като Московския държавен университет "Ломоносов", Руския икономически университет "Плеханов" и много други. Отличителна черта на проекта е създаването на популярни курсове, с които известни представители на академичните среди популяризират науката.

 
Назад