СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автор: гл. ас. Савина Михайлова-Големинова

Дата на издаване: 02.11.2013

Език на изданието: Български

Страници: 5

Вид съдържание: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Презентацията "Стратегия "Европа 2020" и юридическото образование в България" на гл.ас. Савина Михайлова-Големинова беше показана от автора в рамките на Научната конференция „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”, състояла се на 30 октомври 2013 г. 

Настоящата публикация поставя проблемите за обвързването на образованието с потребностите на пазара на труда в контекста на устойчивото икономическо развитие на България. Образователните програми са основата, където може да се заложи практическата насоченост на образованието, както и стимулиране развитието на приложни знания и умения. С оглед удовлетворяването на тази необходимост се анализира използването на проектни възможности за съфинансиране по бъдещите оперативни програми и други фондове и програми на ЕС като средство за реформиране на българското юридическо образование.


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.