20.10.2013

Е-СПИСАНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Уважаеми читатели,

 

Екипът на Проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", подтикнат от големия интерес сред научната общност и всички юристи, реши да обособи настоящата част на сайта на Проекта като самостоятелно електронно списание под заглавие "Юридическо образование".

 

То ще Ви запознава с резултатите от нашата работа и си поставя за цел публикуването на научни материали в областта. Надеждата ни е наличието на настоящата платформа да катализира усилията на научната ни общност в изучаването на различните модели на юридическото образование и посочването на пътищата за неговото подобряване у нас.

В подраздела "Юридическото образование в България" ще откриете анализи, посветени на юридическото образование в нашата страна, които са създадени специално за участие в рамките на проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България". На следващо място, в подраздела, озаглавен "Юридическото образование в чужбина", ще бъдат помествани доклади и статии, предоставени ни за участие в дейностите по Проекта и посветени на чуждестранния опит в областта.

 

Останалите разработки ще намерите извън настоящото списание - в раздела "Библиотека". Тази част на сайта е поле за вече публикувани, по-стари разработки по темата за юридическото образование в българската правна литература: материали, помествани в правната периодика, както и резултатите от научните конференции по темата, провеждани у нас от началото на 90-те години насам.

Екипът на Проекта очаква предложения за попълване на сбирката от материали, както и авторски материали за публикуване в електронното списание, които следва да бъдат съобразени с Изискванията за публикуване на материали.СУ "Св. Климент Охридски"\ Е-СПИСАНИЕ
Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в юридическото образование ас. Симеон Гройсман

В доклада "Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в ...


Съвременни методи при преподаването и изучаването на римското право проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Съвременни методи при преподаването и изучаването на римското право     проф. д-р Малина ...


Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства ас. Дилян Начев

ас. Дилян Начев Стремглавото развитие на интернет и останалите иновативни технологии през последните ...


Юридическото образование - необходими и възможни промени ас. Атанас Шопов

В доклада си ас. Ат. Шопов систематизира основните проблеми, които според него стоят пред юридическото ...


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
ВИЖТЕ ОЩЕ...