10.11.2013

Преподаването на римското право в началото на XXI век

Автор: проф. д-р Малина Новкиришка

Издание: Правно-исторически проучвания 2012, Година I/Кн. 1. Благоеград, Издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски" под съставителството на Костадин Паев и Янко Христов, Благоевград, 2013 г.

ISSN: 1314-921603.11.2013

Съвременни методи при изучаването и преподаването на Общата теория на правото

Представяме на Вашето внимание статията на проф. д-р Росен Ташев - "Съвременни методи при изучаването и преподаването на Общата теория на правото", публикувана през 1993 г. в сборника "Юридическото образование в съвременния свят", съставител: проф. К. Средкова.03.11.2013

Сборник "Предизвикателства пред юридическото образование в България"

С разрешението на Министерството на правосъдието публикуване сборника "Предизвикателства пред юридическото образование в България" с материали от Националната конференция "Реформа на юридическото образование - реализиране на очакванията", състояла се в резиденция "Бояна", 31 март - 1 април 2005 г. Същият е издаден от Министерството на правосъдието в рамките на комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз и съдържа материали относно становищата, изразени от участниците в Конференцията и проведените на нея дискусии.

 ISBN 954-90213-4-303.11.2013

Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространство

Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова разглеждат темата за "Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространство" - линкът води към оригиналния материал, поместен в електронното списание на ВСУ "Черноризец Храбър" (ISSN 1313-7514), бр. 6, "Юридически науки" - http://ejournal.vfu.bg/bg/law.html.03.11.2013

Обнова на юридическото образование

"Обнова на юридическото образование" е заглавието, което носи статията на доц. д-р Мария Славова, преподавател по административно право и процес в СУ "Св. Климент Охридски" публикувана по темата в бр. 5 на сп. Съвременно право през 2001 г. - Настоящият материал съдържа линк към оригиналната публикация, достъпна на сайта на издателства "Сиби" - http://www.sibi.bg