01.10.2013

За Проекта

Научноизследователския проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” се реализира от Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски.

Проектът е финансиран от Фонд “Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” и поставя за обсъждане въпросите, свързани с анализа на съществуващото ниво и качество на юридическото обучение в университета. Значение в тази насока  имат както неговата ориентираност към практиката, така и възможният принос на академичната общност за преодоляването на продължаващите критики от страна на Европейската комисия по въпросите на правосъдието и вътрешния ред. Ще бъде обърнато внимание на възможностите за подобряването на юридическото образование в България, включително чрез внедряване в учебната програма на специализирани курсове, следдипломната квалификация и др.

Поставената цел е формулирането на практически приложими изводи за бъдещото развитие на системата на правното ни образование и методологическите насоки за задълбочаването на практическата ориентация на обучението по право преди дипломирането, така и след него.


За контакти: legaleducationproject@abv.bg