"Предизвикателства пред юридическото образование в България"

"Предизвикателства пред юридическото образование в България"

Автор: КОЛЕКТИВ

Дата на издаване: 25.10.2013

Език на изданието: Български

Страници: 119

Вид съдържание:

С разрешението на Министерството на правосъдието публикуване сборника "Предизвикателства пред юридическото образование в България" с материали от Националната конференция "Реформа на юридическото образование - реализиране на очакванията", състояла се в резиденция "Бояна", 31 март - 1 април 2005 г. Същият е издаден от Министерството на правосъдието в рамките на комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз и съдържа материали относно становищата, изразени от участниците в Конференцията и проведените на нея дискусии.


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.