25.11.2014

Англоезични статии по въпросите на електронното и дистанционното образование

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание няколко подбрани от екипа на нашия проект статии по темата на неговата втора част - електронното и дистанционното образование и перспективите за внедряването му в юридическите факултети.   Model Law School Distance Learning Policy, Created by The Working Group for Distance Learing in Legal Education, Vermont Law School   Richard A. Danner, Strategic Planning for Distance Learning in Legal Education: Initial Thoughts on a Role for Libraries Distance Learning Innovations in Legal Education, Future Ed 2 Conference, Harvard Law School, October 15-16, 2010  


20.10.2014

Интернет-ресурси за електронно дистанционно образование

Резултатите от научноизследователския проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” посочиха като едно от ключовите изисквания за модернизирането на българското юридическо образование внедряването на висококачествени курсове за електронно и дистанционно обучение. Tяхната разработка представлява предизвикателство както в материален, така и в чисто методологически план. Считаме за полезен в тази насока примера на водещите доставчици в сферата на т. нар. "Massive open online education". ...


19.10.2014

Състезание за студентски разработки на тема „Споразуменията в наказателното производство”, организирано от Фондацията на Хесенската адвокатура

Уважаеми колеги,Представяме на Вашето внимание информация относно състезание за студентски разработки на тема „Споразуменията в наказателното производство”, организирано от Фондацията на Хесенската адвокатура. Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft:„Deals im Strafverfahren“Darf sich ein Angeklagter im Strafverfahren „freikaufen“? Preisgeld: 10.000 Euro*Ziel des Strafprozesses ist es, die Wahrheit hinsichtlich der Straftat und der Schuld des Täters zu ermitteln. § 244 Abs. 2 StPO lautet: „Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind“.Die Wahrheitsfindung ist nicht Selbstzweck, sondern soll der Wiederherstellung des Rechtsfriedens dienen. Das Urteil (mit den „für erwiesen erachteten Tatsachen“, § 267 Abs. ...


12.06.2014

„E-learning in legal education – shared experience” - Conference Programme - 13th of June 2014

  International conference  „E-learning in legal education – shared experience” SOFIA UNIVERSITY 13TH JUNE 2014 г.   PROGRAMME    9.00 - 9.30 – Conference Registration of the participants;  9.30 - 9.40  – Opening speeches of the vice-rector of Sofia University prof. Anastas Gerdjikov and the dean of the Law faculty of the University – prof. Sasho Penov; 9.40 - 10.00 – Prof. Federico Fernández de Bujan – Characteristic of the teaching at a distance in university legal education;  10.00 - 10.20 – Prof. Salvatore Randazzo – The experimental CARUE (Collaborative Augmented Reality in University Education) PROJECT; 10.20 - 10.40       – Prof. Jean-Louis Navarro – Guidelines for teaching at a distance based on meaningful experience; 10.40 - 11.00  –  Coffee break 11.00 - 11.10 – Doc. Yanaki Stoilov - Goals and objectives of the project “State and perspectives of legal education in Bulgaria” - second part: “E-Learning in Law”; 11.10 - 11.30 – prof. ...


11.06.2014

Дневен ред на международната конференция „Електронното обучение по право - споделен опит и перспективи”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 13 юни 2014 г.

   9.00 - 9.30 ч.   - регистрация на участниците- фоайе пред Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”;    9.30 - 9.40 ч.    - Откриване на конференцията от заместник- ректора на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Анастас Герджиков и от декана на ЮФ на СУ проф. д-р Сашо Пенов;   9.40 -   10.00 ч.   - проф. д-р Федерико Фернандес де Бухан - Особености на дистанционното университетско обучение по право;    10.00 - 10.20 ч. - проф. д-р Салваторе Рандаццо - Експерименталния дидактичен проект „CARUE (Collaborative Augmented Reality in University Education) PROJECT";   10.20 - 10.40 ч.  - проф. ...


26.05.2014

Mеждународна конференция „Електронното обучение по право - споделен опит и перспективи”

  Уважаеми колеги,   Катедра „Теория и история на държавата и правото” на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира международна конференция на тема „Електронното обучение по право - споделен опит и перспективи”.   Конференцията ще се проведе на 13 юни 2014 г. от 9.30 до 12.30 ч. в Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”- вход от ул. Шипка- ул. Климент Охридски, ІІ етаж. ...


25.11.2013

Конференция „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”

         На 30 октомври 2013 г. при голям интерес от страна на академичната и професионалната общност се проведе научната конференция „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”, организирана по проект за научни изследвания на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2013 г. (по Договор № 45/2013 г.). Събитието се състоя в Заседателната зала на Централния дом на архитекта в град София с любезна подкрепа от председателя на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов. Конференцията беше открита от проф. ...


16.11.2013

Е-списание "Юридическо образование"

Екипът на Проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", подтикнат от големия интерес сред научната общност и всички юристи, реши да обособи настоящата част на сайта на Проекта като самостоятелно електронно списание под заглавие "Юридическо образование".   Електронното списание "Юридическо образование" е първото българско юридическо списание, изцяло специализирано в сферата на научните изследвания върху правното образования. То е годен за цитиране източник на научна информация, на който е присъден ISSN 1314-9571. ...


28.10.2013

ПРОГРАМА на НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Състояние и перспективи на юридическото образование в България”,организирана по проект за научни изследванияна Юридическия факултет на Софийския университет за 2013 г.Специализиран сайт на проекта http://www.legaleducation.eu/ София, 30 октомври 2013 г.9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците;9.30 – 9.40 ч. – Откриване на Конференцията от зам. декана на ЮФ на Софийския университет проф. Иван Русчев. Приветствия от гостите на Конференцията. Встъпителни думи - проф. Малина Новкиришка - ръководител на проекта;9.40 – 9.50 ч. -  Проф. Даниел Вълчев - Моделите на правно образование и съвременните тенденции за неговото развитие;9.50 - 10.00 ч. – доц. ...


16.10.2013

Покана за научна конференция по проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”

Уважаеми колеги,Бихме желали да Ви поканим да вземете участие и на научната конференция по проекта, която ще се проведе на 30 октомври 2013 г. от 9:30 ч. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (вход от ул. Шипка, ІІ-ри етаж) и в която ще бъде споделен опита и на видни специалисти от университетите в Швейцария, Испания, Франция, Германия и пр. Докладите и изказванията на конференцията могат да се изпращат на адреса на Екипа на проекта - legaleducationproject@abv.bg за публикуване на сайта на проекта. ...


10.10.2013

Дискусионни теми за конференцията по Проекта

Уважаеми колеги,  Благодарим за проявявания интерес и активност в дискусията относно състоянието и перспективите за развитие на юридическото образование в България. За да насочим вашето внимание към по-конкретно определени проблеми, си позволяваме да формулираме следните дискусионни теми за конференцията “Състояние и перспективи на юридическото образованието в България”, която ще се проведе на 30 Октомври 2013 г. в Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.1) Състояние на нормативната уредба относно юридическото образование и необходимостта от усъвършенстването й. ...