За е-списанието

За е-списанието

Автор:

Дата на издаване: 20.10.2013

Език на изданието:

Страници: 0

Вид съдържание:

Уважаеми читатели,

 

Екипът на Проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", подтикнат от големия интерес сред научната общност и всички юристи, реши да обособи настоящата част на сайта на Проекта като самостоятелно електронно списание под заглавие "Юридическо образование".

 

То ще Ви запознава с резултатите от нашата работа и си поставя за цел публикуването на научни материали в областта. Надеждата ни е наличието на настоящата платформа да катализира усилията на научната ни общност в изучаването на различните модели на юридическото образование и посочването на пътищата за неговото подобряване у нас.

В подраздела "Юридическото образование в България" ще откриете анализи, посветени на юридическото образование в нашата страна, които са създадени специално за участие в рамките на проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България". На следващо място, в подраздела, озаглавен "Юридическото образование в чужбина", ще бъдат помествани доклади и статии, предоставени ни за участие в дейностите по Проекта и посветени на чуждестранния опит в областта.

 

Останалите разработки ще намерите извън настоящото списание - в раздела "Библиотека". Тази част на сайта е поле за вече публикувани, по-стари разработки по темата за юридическото образование в българската правна литература: материали, помествани в правната периодика, както и резултатите от научните конференции по темата, провеждани у нас от началото на 90-те години насам.

Екипът на Проекта очаква предложения за попълване на сбирката от материали, както и авторски материали за публикуване в електронното списание, които следва да бъдат съобразени с Изискванията за публикуване на материали.


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.