СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в юридическото образование

Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в юридическото образование

Автор: ас. Симеон Гройсман

Дата на издаване: 25.06.2014

Език на изданието: Български

Страници: 7

Вид съдържание: ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

В доклада "Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в юридическото образование" на ас. Симеон Гройсман се разглеждат решенията, които електронното обучение предлага за традиционни проблеми на юридическото образование в контекста на достиженията на съвременната сугестопедия. Доколкото става въпрос за една по-модерна и увлекателна методология за разгръщането на учебни казуси, изложението може да представлява интерес с оглед преподаването на различни дисциплини в юридическите факултети. Като илюстрация вторът предлага на вниманието на читателите и примерен казус, демонстриращ предложената концепция за използването на изкуството въобще и на литературата в частност за моделирането на подлежаща на развитие и изследване виртуална учебна среда.

 


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.