16.11.2013

Е-списание "Юридическо образование"

Екипът на Проекта "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", подтикнат от големия интерес сред научната общност и всички юристи, реши да обособи настоящата част на сайта на Проекта като самостоятелно електронно списание под заглавие "Юридическо образование".

 

Електронното списание "Юридическо образование" е първото българско юридическо списание, изцяло специализирано в сферата на научните изследвания върху правното образования. То е годен за цитиране източник на научна информация, на който е присъден ISSN 1314-9571.

 

То ще Ви запознава с резултатите от нашата работа и си поставя за цел публикуването на научни материали в областта. Надеждата ни е наличието на настоящата платформа да катализира усилията на научната ни общност в изучаването на различните модели на юридическото образование и посочването на пътищата за неговото подобряване у нас.Назад