28.10.2013

ПРОГРАМА на НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ


„Състояние и перспективи на юридическото образование в България”,

организирана по проект за научни изследвания
на Юридическия факултет
на Софийския университет за 2013 г.


Специализиран сайт на проекта http://www.legaleducation.eu/

София, 30 октомври 2013 г.


9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците;
9.30 – 9.40 ч. – Откриване на Конференцията от зам. декана на ЮФ на Софийския университет проф. Иван Русчев. Приветствия от гостите на Конференцията. Встъпителни думи - проф. Малина Новкиришка - ръководител на проекта;
9.40 – 9.50 ч. -  Проф. Даниел Вълчев - Моделите на правно образование и съвременните тенденции за неговото развитие;
9.50 - 10.00 ч. – доц. Янаки Стоилов - Съвременно състояние, значение и насоки на развитието на преподаването на теоретичните дисциплини в юридическите факултети;
10.00 – 10.20 ч. – проф. Паскал Пишонà  (Университет във Фрибург,Швейцария, Европейска асоциация на юридически те факултети) - Проблеми и перспективи на правното образование в Швейцария и в Европа;
10.20 – 10.40 ч. – проф. Габриел Мария Херес Крамер (Университет CEU Cardenal Herrera във Валенсия, Испания);
10.40 – 10.50 - ас. Атанас Шопов- Правното образование във Великобритания;
10.50 - 11.00 ч. – ас. Дилян Начев - Правното образование във Франция;
11.00 -  11.10 ч. – ас. Симеон Гройсман - Правното образование в Русия;

11.10 –11.30 – Кафе – пауза;

11.30 – 11.40 – проф. Дарина Зиновиева (ПУ) - Актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба за висшето юридическо образование
11.40 – 11.50 – проф. Момяна Гунева (БСУ) - Нерешени или нерешими проблеми пред юридическото образование в България
11.50 –12.00 – доц. Мария Славова (СУ) - За усъвършенстването на юридическото образование
12.00 – 12.10 – доц. Костадин Паев (ЮЗУ) - Приемствеността между средното училище и висшето юридическо образование

12.10 –12.20 – гл. ас. Савина Михайлова (СУ) - Стратегия «Европа 2020»,  и Юридическото образование в България

12.20 – 12.30 – доц. Бойка Чернева (Академия на МВР) - Европейски схеми и политики за обучение на служители от правоприлагащите институции
12.30 – 12.40 – Мариана Обретенова(Камара на ЧСИ) -  Изпълнително производство в системата на правното ни образование

12.40 –13.30 –  Тематична дискусия по заявените в рамките на Проекта дискусионни теми:
а) Състояние на нормативната уредба относно юридическото образование и необходимостта от усъвършенстването й.
б) Броят на юридическите факултети, броят на студентите в тях и необходимостта от юридически кадри в България.
в) Акредитацията на юридическите факултети – формални критерии и реалност. Проблеми на акредитация на магистърски програми. Акредитация и финансиране.
г) Продължителността на обучението и неговата връзка с практическото обучение след дипломирането. Проблеми на задочното обучение. Дистанционно обучение.
д) Учебният план и учебният процес. Съотношението задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Практиката на специалните курсове. Участие на практикуващи юристи в обучението.
е) Обучение на преподавателите – методика на преподаването, оценка на качеството на преподаване. Подготовка на асистентите за преподаване.
ж) Обучението по право и професионалната реализация. Престижът на юридическите факултети и въпросът за професионалната дискриминация.
з) Обучението по право на други езици. Програмата „Еразъм” и нейната ефективност за българските и чуждестранните студенти.
и) Стратегии за развитие и реформи в юридическото образование.


    В Конференцията  за заявили участие представители на държавни институции, свързани с развитието на юридическото образование – Министерство на правосъдието и Министерство на образованието, декани на юридически факултети, университетски преподаватели и представители на институтите за обучение на юристи, от организациите на съдии, прокурори, адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси и юрисконсулти.Назад