11.06.2014

Дневен ред на международната конференция „Електронното обучение по право - споделен опит и перспективи”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 13 юни 2014 г.

 

 9.00 - 9.30 ч.   - регистрация на участниците- фоайе пред Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”;

 

 9.30 - 9.40 ч.    - Откриване на конференцията от заместник- ректора на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Анастас Герджиков и от декана на ЮФ на СУ проф. д-р Сашо Пенов;

 

9.40 -   10.00 ч.   - проф. д-р Федерико Фернандес де Бухан - Особености на дистанционното университетско обучение по право;

 

 10.00 - 10.20 ч. - проф. д-р Салваторе Рандаццо - Експерименталния дидактичен проект „CARUE (Collaborative Augmented Reality in University Education) PROJECT";

 

10.20 - 10.40 ч.  - проф. д-р Жан-Луи НаварроНасоки за дистанционно обучение въз основата на осмислен опит;

 

10.40 - 11.00 ч. - кафе- пауза;

 

11.00- 11.10 ч.   - доц. д-р Янаки Стоилов- За целите и задачите на проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”- ІІ част „Електронното обучение по право”;

 

11.10 - 11.30 ч.  - проф. дюн Вихър Кискинов- Юридическото образование в информационното общество - теоретични предпоставки, практика и перспективи; 

 

11.30 - 11.50 ч.  - д-р Иван Мангачев, Вела Кесова, Янислава Андреева - Национален институт по правосъдие-  Електронни форми в обучението на магистрати и съдебни служители;


11.50 - 12.30 ч. -  Дискусия по основни теми:

1. Правна уредба на електронното, респ. дистанционното и задочното обучение в България- актуално състояние, приложимост, възможности за развитие.

2. Позитивни и негативни аспекти при отделните форми на обучение по право- редовна и задочна форма на университетско образование, магистърски и докторски програми, продължавано  и професионално обучение.

3. Статус на преподавателите и гарантиране на авторските права върху програмите и дидактичните материали при електронното обучение.

4. Реализация и професионален престиж на студентите, завършили различните форми на обучение.


Заявили участие в дискусията: проф. Дарина Зиновиева (ПУ), проф. Благой Видин (НБУ), проф. Момяна Гунева (БСУ), доц. Ирина Цакова (МВБУ), доц. Бойка Чернева (АМВР),  доц. Мария Славова (СУ), доц. Костадин Паев (ЮЗУ), доц. Ивайло Стайков (НБУ), Калина Серафимова (ВКП), Юлиян Разпопов (Гл. експерт в Администрация на Президента), съдия Атанаска Дишева (ВАС), гл. ас. Мартин Белов (СУ), гл. ас. Снежана Цекова (СУ), ас. Атанас Шопов (СУ), ас. Дилян Начев (СУ), ас. Симеон Гройсман (СУ), Мартин Бъбаров- докторант (СУ).


12.30 - 12.40 ч. проф. д-р Малина Новкиришка - Обобщение на дискусията и перспективи на научно- изследователския проект.


Всички участници в конференцията са поканени от 13.00 ч. на коктейл в ресторант «Кривото», ул. «Св. Климент Охридски» № 10.                                                 Назад