16.10.2013

Покана за научна конференция по проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”

Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви поканим да вземете участие и на научната конференция по проекта, която ще се проведе на 30 октомври 2013 г. от 9:30 ч. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (вход от ул. Шипка, ІІ-ри етаж) и в която ще бъде споделен опита и на видни специалисти от университетите в Швейцария, Испания, Франция, Германия и пр. Докладите и изказванията на конференцията могат да се изпращат на адреса на Екипа на проекта - legaleducationproject@abv.bg за публикуване на сайта на проекта. Всякакви материали във връзка с темата могат да се изпращат неограничено от срокове, тъй като сайтът ще се поддържа и след приключването на проекта.

в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (вход от ул. Шипка, ІІ-ри етаж)


Назад