СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Правосъзнанието като елемент от електорално-правната култура на студента

Правосъзнанието като елемент от електорално-правната култура на студента

Автор: доц. к. ю. н. Гульнара Рашитовна Ишкильдина

Дата на издаване: 08.01.2014

Език на изданието: Руски

Страници: 7

Вид съдържание: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

В оригинал на руски език публикуваме статията на доц. к. ю. н. Г. Р. Ишкильдина "Правосъзнанието като елемент от електорално-правната култура на студента". Статията поставя редица, неизследвани досега в България въпроси, като предмет на разглеждане е електорално-правната култура. Последната има за елементи редица правни явления и се проявява в електоралното поведение на гражданите. Практиката на функционирането на избирателните системи показва важното значение за легитимността избирателния процес на информираността и доверието в избирателната система. Поради това решаващ става въпросът за повишаване на нивото на индивидуалното правосъзнание, който според автора следва да се решава преди всичко със средствата на висшето правно образование.

 


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.