СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Юридическото образование в съвременна Русия

Юридическото образование в съвременна Русия

Автор: ас. Симеон Гройсман

Дата на издаване: 03.11.2013

Език на изданието: Български

Страници: 14

Вид съдържание: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Развитието на българската система за юридическо образование под съветско влияние до 1989 г., както и множеството паралели, които ще намерим, разглеждайки съвременните предизвикателства пред правните факултети в Русия и България, правят интересен анализа на съвременното развитие на Русия в тази сфера.

Много от проблемите, пред които юридическото образование в България се изправя днес, стоят и в Русия или с различна успеваемост вече са намерили своето разрешение. Особено внимание заслужават подходите за тяснопрофилиране на юридическото образование, което се постига, без това да намалява задължителната за професията широта на знанията, придобивани от юристите в бакалавърската степен на правното им образование. Предлаганият постоянен контрол над успеваемостта на студентите по време на учебния процес следва да бъде отчетен като алтернатива за по-качествено обучение в противовес на днешната „сесиоцентричност” на учебния процес, която наблюдаваме в България. Същевременно сериозно предупреждение пред бъдещите реформи на нашата система са трудностите, наблюдавани в Русия, във връзка с разделянето на бакалавърската и магистърската степен във висшето юридическо образование.

 

Целия текст на статията можете да прочете, използвайки линка:


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.