СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Юридическото образование във Франция

Юридическото образование във Франция

Автор: ас. Дилян Начев

Дата на издаване: 19.10.2013

Език на изданието: Български

Страници: 3

Вид съдържание: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Кликвайки на иконата pdf по-долу можете да свалите текста на доклада на Дилян Начев - асистент по Обща теория на правото в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски". Докладът е на тема "Юридическото образование във Франция" и е създаден в рамките на проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” на Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”.


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.